ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΑΪΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΜΑΙΩΝ

«Ο ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ»

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

Α’ ΤΑ ΣΥΜΑΪΚΑ
(Επιστημονικό Περιοδικό Σύγγραμμα)


Διεύθυνση Αλεξ. Σ. Καρανικόλα           1.Τόμος Α’,  Αθήνα 1972
                                                        2.Τόμος Β’,  Αθήνα 1974
                                                        3.Τόμος Γ’,  Αθήνα 1977

Διεύθυνση Ι. Μ. Χατζηφώτη                4.Τόμος Δ’, Αθήνα 1984
                                                        5.Τόμος Ε’, Αθήνα 1989

Β’ ΣΥΜΑΪΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

6.Καρανικόλα Σωτηρίου Α.: Τα σεβάσματα της λατρείας των Συμαίων, τόμος Α’, επιμέλεια Αλ. Καρανικόλα., 1962, 8ο Μ., σελ 172
7.Του ιδίου:  Συμαϊκόν Ονοματολόγιον, επιμέλεια Αλεξάνδρου Καρανικόλα, Αθήνα 1971, 8ο Μ., σελ. 68+χ. Α
8. Kαρανικόλα Σωτηρίου - Καρανικόλα Αλεξάνδρου : Παροιμίες και φράσεις από τη Σύμη, Αθήνα 1980, 8ο Μ., σελ. 365