ΠΡΩΤΟΝΗΣΤΙΜΗ1

Χαντήστε στον μπαξέν του Αγγελίδη

α κόψουμεν του πεύκου τα κλαδιά,

στο πέτο μας να βάλουμε στολίδι,

α τζήση, πρε παιδιά, η λευτεριά!...

 

Χαντήστε α τον κόψουμε γκι' εφέτι

πιασήτε κοφτερό μπαρτά2 ματζί.

Χαντήστε μη χαθεί κι αυτόν τ' ατέτι3,

ο πεύκος τ' Αγγελίδη μας α τζή.

 

Χαντήστε όποιοι είστε για τ' αράφι

κι ας βάλουμεν τον πεύκο στο πλευρό,

η μοίρα άλλον ταίριν έν μας γράφει

χαντήστε κι' εις το Πέδι4 για χορό.

 __________________

1) την Καθαρή Δευτέρα (Πρωτονήστιμη) οι ανύπαντροι κι οι ανύπαντρες κόβουν ένα κλωνί πεύκο και το βάζουν στο στήθος τους. Το έθιμο αυτό είναι πολύ παλιό.  2) μπαλτά, τσεκούρι  3) έθιμο  4) τοπωνύμιο

(Από την ποιητική συλλογή Τα ΣΥΜΙΑΚΑ της Μαρίας Μιχαλαριά-Βογιατζή "ΟΙ ΚΑΥΜΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΗΣ - ΜΑΝΑ ΣΥΜΗ")
Έκδοση του Κοιν. Συλλόγου Συμαίων "Ο ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ", Σύμη 2007